Све потребне информације имате у документу "Информација за физичка лица пружаоце угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоским туристичким домаћинствима", који се налази у прилогу ово...
Прочитај више
Чланом 40. Закона о електронској управи, којим се уређује електронско достављање, прописано је да је орган дужан да уверење, одлуку, решење, закључак, други електронски документ и/или податак из ок...
Прочитај више
Детаљније
Имате питање, коментар, сугестију?
Питајте нас

Постани инспектор

Испит за инспектора, у складу са Законом о инспекцијском надзору и Правилником о програму и начину спровођења испита за инспектора у обавези су да полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора. Инспектор који на дан ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора и није дужан да полаже испит за инспектора (члан 66).​

Детаљније