Координациона комисија је међуресорно координационо тело чији је задатак усклађивање и координација рада инспекција и унапређење делотворности инспекцијског надзора путем усклађивања планова инспекцијског надзора и програма обука, унапређења размене информација и стручних и етичких стандарда професије инспектора, мониторинга и евалуације инспекција и инспекцијског надзора. Координациона комисија представља институционални механизам који ће помоћи да се остваре планирани циљеви реформе инспекцијског надзора, обезбеђивања боље заштите јавног интереса, унапређења пословног окружења и унапређења професије инспектора, уз смањење административних трошкова и повећање правне сигурности. Један од начина на који се остварују планирани циљеви је заједнички усклађени рад на сузбијању сиве економије кроз координиране и заједничке инспекцијске надзоре над нерегистрованим субјектима. 

Послови и задаци Координационе комисије

Послови и задаци Координационе комисије, којима се обезбеђује вршење обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора и избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, поред послова утврђених Законом о инспекцијском надзору, јесу:

 1. да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
 2. да објављује на својој интернет страници информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито податке о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
 3. да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе који је незадовољан радом инспекције у складу са чланом 52. Закона о инспекцијском надзору;
 4. да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
 5. да сарађује са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу на успостављању jeдинствeнoг инфoрмaциoнoг систeмa за вршење инспекцијског надзора.

Чланови

 • Бранко Ружић, председник Координационе комисије, министар државне управе и локалне самоуправе;
 • Зоран Касаловић, заменик председника Координационе комисије, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • Ненад Шаркоћевић, члан, директор - главни управни инспектор, Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 • Ненад Кртолица, члан, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе, Сектор за контролу у Министарству финансија;
 • Вера Божић Трефалт, члан, вршилац дужности помоћника министра, Сектор туристичке инспекције у Министарству трговине, туризма и телекомуникација;
 • Стеван Ђуровић, члан, вршилац дужности помоћника директора Инспектората за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 • Лепосава Сојић, члан, вршилац дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 • Зоран Ивановић, члан, начелник Одељења ветеринарске инспекције Управе за ветерину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;
 • Жељко Пантелић, члан, помоћник министра заштите животне средине;
 • Горан Стаменковић, члан, помоћник министра у Министарству здравља;
 • Мирјана Јаковљевић, члан, републички спортски инспектор, Министарство омладине и спорта;
 • др Иван Зарев, члан, начелник Управе за превентивну заштиту у Министарству унутрашњих послова;
 • Јасмина Јовановић, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја;
 • Бранко Илић, члан, начелник Одељења за електро енергетску инспекцију у Министарству рударства и енергетике;
 • Jелица Трнинић Шишовић,члан, шеф Одсека за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове у Министарству привреде;
 • Наталија Павловић Шиниковић, члан, Сектор за развој добре управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе;
 • Југослав Стојиљковић, члан, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу